Hem 2019-04-02T17:17:42+01:00

Aktuellt

  • Felanmälan/boka tvättstuga m.m. länk.

    https://www.90220.se/kundservice/l%C3%B6vg%C3%A5rden-1

  • Nya regler för moms på individuell mätning av el och vatten

    Med anledning av ett beslut som tagits i Högsta Förvaltningsdomstolen nu i december 2019 (HFD 2019 ref. 54) kommer nya regler för moms på Individuell mätning av el och vatten (IMD) att gälla.     Under de senaste två åren har frågan om moms på individuell mätning varit uppe för diskussion mellan Skatteverket och några av de största aktörerna inom bostäder i  Sverige, bland annat Sveriges allmännytta och Fastighetsägarna. Det hela började med  ett utlåtande från Skatteverket 2018 då de gick ut med sin uppfattning att moms ska  debiteras på individuell mätning av el och vatten. Detta skulle då både gälla för mätning  på månadsbasis, alltså faktisk förbrukning, samt preliminärdebitering med avräkning  mot faktiska värden.  Frågan togs upp i  Skatterättsnämnden i början av 2019. Skatterättsnämndens  gav beskedet att förbrukning som debiteras via IMD fortsatt  skulle vara momsfri. Skatteverket överklagade beslutet till Högsta  förvaltningsdomstolen, som nu den 3:e december kom med en dom till Skatteverkets  fördel. Innebörden av detta är därför att debitering av förbrukning via individuell  mätning nu ska beläggas med moms.     Vad innebär detta för oss i vår förening?    Till följd av beslutet så måste   föreningen börja debitera ut moms för förbrukningen på  avierna till de boende. Kostnadsmässigt kommer det inte att innebära någon förändring. Varje  boende kommer nu att få med en momspost på sina avier avseende moms kostnaden för  förbrukningen men slutsumman blir densamma som tidigare. Summan av kostnaden och  [...]

  • Nytt serviceavtal för våra hissar / garageport och dörr

    Från och med idag 1 jan 2020 kommer Nexima AB att serva våra hissar samt garageport/dörr. Om vi fastnar i hissen eller av annan anledning måste larma om att hiss/garageport inte fungerar är det till [...]

Felanmälan/boka tvättstuga m.m. länk.

mars 8th, 2020|0 Kommentarer

https://www.90220.se/kundservice/l%C3%B6vg%C3%A5rden-1

Comhems analoga kanaler försvinner, ersätts av digitala

mars 8th, 2020|0 Kommentarer

Den 26 maj går Comhem över till att sända tv-kanaler helt digitalt och de analoga kanalerna (inkl. FM-radio via tv-uttaget) utgår. För dig innebär det en tv-upplevelse med skarpare bild och ljud, samt möjlighet att [...]

Nya regler för moms på individuell mätning av el och vatten

februari 17th, 2020|0 Kommentarer

Med anledning av ett beslut som tagits i Högsta Förvaltningsdomstolen nu i december 2019 (HFD 2019 ref. 54) kommer nya regler för moms på Individuell mätning av el och vatten (IMD) att gälla.     Under de senaste två åren har frågan om moms på individuell mätning varit uppe för diskussion mellan Skatteverket och några av de största aktörerna inom bostäder i  Sverige, bland annat Sveriges allmännytta och Fastighetsägarna. Det hela började med  ett utlåtande från Skatteverket 2018 då de gick ut med sin uppfattning att moms ska  debiteras på individuell mätning av el och vatten. Detta skulle då både gälla för mätning  på månadsbasis, alltså faktisk förbrukning, samt preliminärdebitering med avräkning  mot faktiska värden.  Frågan togs upp i  Skatterättsnämnden i början av 2019. Skatterättsnämndens  gav beskedet att förbrukning som debiteras via IMD fortsatt  skulle vara momsfri. Skatteverket överklagade beslutet till Högsta  förvaltningsdomstolen, som nu den 3:e december kom med en dom till Skatteverkets  fördel. Innebörden av detta är därför att debitering av förbrukning via individuell  mätning nu ska beläggas med moms.     Vad innebär detta för oss i vår förening?    Till följd av beslutet så måste   föreningen börja debitera ut moms för förbrukningen på  avierna till de boende. Kostnadsmässigt kommer det inte att innebära någon förändring. Varje  boende kommer nu att få med en momspost på sina avier avseende moms kostnaden för  förbrukningen men slutsumman blir densamma som tidigare. Summan av kostnaden och  [...]

Nytt serviceavtal för våra hissar / garageport och dörr

januari 1st, 2020|0 Kommentarer

Från och med idag 1 jan 2020 kommer Nexima AB att serva våra hissar samt garageport/dörr. Om vi fastnar i hissen eller av annan anledning måste larma om att hiss/garageport inte fungerar är det till [...]

Information om inglasning av balkonger (klicka på rubriken)

maj 12th, 2019|0 Kommentarer

Eftersom föreningen fått bygglov för inglasning är det möjligt att sätta igång med inglasning av balkongerna. De hyresgäster som vill beställa inglasning kan göra det på den blankett som ligger under fliken dokument. De bostadsrättshavare [...]

Information om Spårväg Syd / Tvärbanan (klicka på rubriken)

maj 8th, 2019|0 Kommentarer

Spårväg syds sträckning ska gå mellan Flemingsberg och Älvsjö i södra Stockholm, via Masmo, Kungens kurva, Skärholmen och Fruängen. Totalt är det cirka 17 kilometer spårväg som knyter samman de södra delarna av regionen. Spårväg syd [...]

Fotogalleri