Nya regler för moms på individuell mätning av el och vatten

//Nya regler för moms på individuell mätning av el och vatten

Nya regler för moms på individuell mätning av el och vatten

Med anledning av ett beslut som tagits i Högsta Förvaltningsdomstolen nu i december 2019 (HFD 2019 ref. 54) kommer nya regler för moms på Individuell mätning av el och vatten (IMD) att gälla.    

Under de senaste två åren har frågan om moms på individuell mätning varit uppe för diskussion mellan Skatteverket och några av de största aktörerna inom bostäder i  Sverige, bland annat Sveriges allmännytta och Fastighetsägarna. Det hela började med  ett utlåtande från Skatteverket 2018 då de gick ut med sin uppfattning att moms ska  debiteras på individuell mätning av el och vatten. Detta skulle då både gälla för mätning  på månadsbasis, alltså faktisk förbrukning, samt preliminärdebitering med avräkning  mot faktiska värden. 

Frågan togs upp i  Skatterättsnämnden i början av 2019. Skatterättsnämndens  gav beskedet att förbrukning som debiteras via IMD fortsatt  skulle vara momsfri. Skatteverket överklagade beslutet till Högsta  förvaltningsdomstolen, som nu den 3:e december kom med en dom till Skatteverkets  fördel. Innebörden av detta är därför att debitering av förbrukning via individuell  mätning nu ska beläggas med moms.    

Vad innebär detta för oss i vår förening?    Till följd av beslutet så måste   föreningen börja debitera ut moms för förbrukningen på  avierna till de boende. Kostnadsmässigt kommer det inte att innebära någon förändring. Varje  boende kommer nu att få med en momspost på sina avier avseende moms kostnaden för  förbrukningen men slutsumman blir densamma som tidigare. Summan av kostnaden och  momsen kommer alltså att bli samma enhetspris som ni har haft tidigare, men fördelas  på två separata poster. 

2020-02-17T13:56:11+00:00 februari 17th, 2020|Inlägg|0 kommentarer

Lämna kommentar