Om Föreningen 2019-02-26T20:13:19+00:00

Föreningen

Ivan MatejicOrdförande
ivan@lovgarden1.se
Burak ÖnsariOrdinarie Ledamot
burak@lovgarden1.se
Magnus LundbergOrdinarie Ledamot
magnus@lovgarden1.se
Ingrid SkeppstedtOrdinarie Ledamot
ingrid@lovgarden.se
Jouni RydhOrdinarie Ledamot
jouni@lovgarden1.se